Hồ sơ
Bản đồ truy xuất
Vinmart & Vinmart +
Số điện thoại: 84 (0) 981 611 911, +84 - 9015-77722
Số Fax: +84 -4-3974-8888
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Tower 2, Time City, 458 Minh Khai, Quận. Hai Bà Trưng
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO
Dưa chuột
Mã GS1: 89360996904
Mắt xích: VINECO - Farm
Số điện thoại: +84 (0) 981 611 911/ +84 - 9015-77722
Số Fax: +84 -4-3974-8888
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Tower 2, Time City, 458 Minh Khai, Quận. Hai Bà Trưng